Administracija

Direktorius
Arūnas Šalnaitis

Kontaktinis telefonas: 8-345-41260
El. paštas: aras001@inbox.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolita Leščinskaitė

Kontaktinis telefonas: 8-667-58211
El. paštas: ljolit@inbox.lt

Direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui
Laura Juškienė

Kontaktinis telefonas: 8-345-41332
El. paštas: laurajuskiene4@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Vaidas Juška
Kontaktinis telefonas: 8-667-58212
El. paštas: Vaidas.Juska@griskabudziogimnazija.lt