Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis

Pirmininkė: Lina Sinkevičienė
Pavaduotoja: Jolita Leščinskaitė
Sekretorė: Ina Stremaitienė
Dokumentai:
Griškabūdžio gimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas

Darbo tarybos ataskaita

Griškabūdžio gimnazijos darbo taryba ataskaitiniu laikotarpiu 2020 m. sausio – gruodžio mėn. surengė 1 posėdį.

2020 metų sausio 30 dienos įvykusio posėdžio metu svarstytas klausimas dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo ir talpinimo gimnazijos tinklalapyje.

Per praėjusius metus darbo tarybai nepateiktas nei vienas rašytinis prašymas.

Ataskaitą parengė darbo tarybos pirmininkė Lina Sinkevičienė