Simbolika

Muz. Violeta Briaukienė

Emblemos autorė Rimutė Amonienė

  Himnas

  Mokykla – mūsų mokslo šventovė,
  Mokykla – tai antrieji namai,
  Mūs vaikystės, jaunystės gerovė
  Ir puikios ateities pamatai.

  Tad pašlovinta būki, mokykla!
  Ir gyvuoki per amžius ilgus
  Te gyvenime tave pažįsta
  Kiekvienas pasaulio žmogus.

  Mokykla – gyva mūsų širdyse,
  Tu išlik visuomet artima.
  Tavo vardas man skamba mintyse,
  Kaip pavasarį žemės daina.

               Žod. Audronė Lenktytė