Specialistai

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ GRUPĖ

Irena Peleckienė (spec. pedagogė), Vita Arlickienė (psichologė), Auksė Makūnienė (socialinė pedagogė), Gitana Kaunienė (logopedė), Loreta Zakarauskienė (visuomenės sveikatos specialistė)

Socialinė pedagogė
Auksė Makūnienė
kabineto nr. 21

Socialinio pedagogo darbo tikslas – rūpintis Griškabūdžio gimnazijos mokinių socialine gerove, teikti socialinę – pedagoginę pagalbą mokiniams ir jų tėvams, ypatingą dėmesį skiriant socialinių įgūdžių, saugumo, sveikos gyvensenos, vertybių sistemos, moralės normų ugdymui, tuo pačiu šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo (-si) procesui.

Logopedė
Gitana Kaunienė

Mokyklos logopedo tikslas – mokyti taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu, tarties, rašto trūkumų taisymas, mokyti skaityti ir rašyti be klaidų.

Visuomenės sveikatos specialistė
Loreta Zakarauskienė
kabineto nr. III aukšte (prie bibliotekos)

Visuomenės sveikatos specialisto darbo tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Specialioji pedagogė
Irena Peleckienė

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Psichologė
Vita Arlickienė
kabineto nr. III aukšte (prie bibliotekos)
tel.nr. 8 622 47256

Psichologo darbo tikslas – rūpintis mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Informacija mokiniams. Gali   kreiptis  į  mokyklos  psichologą,  jei:( daugiau informacijos paspaudus čia )

Informacija tėvamsTėvams rekomenduojama kreiptis į mokyklos psichologą, jei:( daugiau informacijos paspaudus čia)