Atmintinė tėvams

  1. Vaikas į darželį atvedamas sveikas, švarus ir tvarkingas.
  2. Vaikas į įstaigą atvedamas iki 8.30val. ir atsiimamas iki 18.00val.
  3. Vaiko spintelėje turi būti maišelis su švariais rūbais, šukos ir avalynė.
  4.  Priimant vaiką ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau kiekvienais metais vaiko tėvai (globėjai) privalo atlikti profilaktinį sveikatos patikrinimą ir pateikti dokumentus, įrodančius teisę gauti mokesčio lengvatą (iki rugsėjo 10 d.)
  5. Vaikui susirgus ar dėl kitos priežasties neatvykus į darželį, būtina pranešti direktoriaus pavaduotojai ikimokykliniam ugdymui arba grupės pedagogei iki 8.30val.
  6. Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosi, yra pūlingų išskyrų iš nosies, turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimo elementų ir kt.), taip pat turinčius utėlių ar glindų vaikus.
  7. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu, skubiai informuojami tėvai ir laukiama kol jie atvyks, o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba.
  8. Laiku sumokėti mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje (iki einamojo mėnesio 25 dienos).