Atostogų laikas

ATOSTOGŲ LAIKAS
2021- 2022 M. M.

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ATOSTOGŲ LAIKAS

Atostogos PRADŽIA PABAIGA
Rudens 2021-11-03 2021-11-09
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07
Žiemos 2022-02-14 2022-02-18
Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22

VASAROS ATOSTOGŲ LAIKAS

Atostogos PRADŽIA PABAIGA
1-4 kl. mokiniams 2022-06-10 2022-08-31
5,8,I-II kl. mokiniams 2022-06-24 2022-08-31
III kl. mokiniams 2022-06-17 2022-08-31