ĮSTAIGOJE UGDOMŲ VAIKŲ IŠLAIKYMO

MOKESTIS UŽ VIENĄ DIENĄ (Eurais)

  Griškabūdžio vaikų darželiui Paluobių mokykla – daugiafunkcis centras
MAITINIMAS:    
PUSRYČIAI 0,60 0,60
PIETŪS 1,26 1,26
PAVAKARIAI 0,30
VAKARIENĖ 0,60
VISO: 2,46 2,16
Mokestis už ugdymą 10 Eur / mėn 10 Eur / mėn

PASTABA: mokestį už vaikų maitinimą tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą ar nelankytą nepateisintą dieną.