ĮSTAIGOJE UGDOMŲ VAIKŲ IŠLAIKYMO

MOKESTIS UŽ VIENĄ DIENĄ (Eurais)

  Griškabūdžio vaikų darželiui Paluobių mokykla – daugiafunkcis centras
MAITINIMAS:    
PUSRYČIAI 0,76 0,76
PIETŪS 1,45 1,45
PAVAKARIAI 0,33
VAKARIENĖ 0,76
VISO: 2,97 2,54
Mokestis už ugdymą 10 Eur / mėn 10 Eur / mėn

PASTABA: mokestį už vaikų maitinimą tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą ar nelankytą nepateisintą dieną.