ĮSTAIGOJE UGDOMŲ VAIKŲ IŠLAIKYMO

MOKESTIS UŽ VIENĄ DIENĄ (Eurais)

  Griškabūdžio vaikų darželiui Paluobių mokykla – daugiafunkcis centras
MAITINIMAS:    
PUSRYČIAI 0,68 0,68
PIETŪS 1,29 1,29
PAVAKARIAI 0,29
VAKARIENĖ 0,68
VISO: 2,65 2,26
Mokestis už ugdymą 10 Eur / mėn 10 Eur / mėn

PASTABA: mokestį už vaikų maitinimą tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą ar nelankytą nepateisintą dieną.