ĮSTAIGOJE UGDOMŲ VAIKŲ IŠLAIKYMO

MOKESTIS UŽ VIENĄ DIENĄ (Eurais)

  Griškabūdžio vaikų darželiui Paluobių mokykla – daugiafunkcis centras
MAITINIMAS:    
PUSRYČIAI 0,47 0,47
PIETŪS 1,11 1,11
PAVAKARIAI 0,26
VAKARIENĖ 0,47
VISO: 2,05 1,84
Mokestis už ugdymą 10 Eur / mėn 10 Eur / mėn

PASTABA: mokestį už vaikų maitinimą tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą ar nelankytą nepateisintą dieną.