Pagalba mokiniams

Vaiko gerovės komisija

Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė
Jolita Leščinskaitė
Gimnazijos direktoriaus pav. ugdymui

Nariai

Jolanta Laurinaitienė
mokytoja

Lina Sinkevičienė
pradinių klasių mokytoja

Auksė Makūnienė
soc. pedagogė

Irena Peleckienė
spec. pedagogė

Gitana Kaunienė
spec. pedagogė – logopedė

Mūsų specialistai

Socialinė pedagogė
Auksė Makūnienė

Spec. pedagogė
Irena Peleckienė

Psichologė
Vita Arlickienė

Logopedė
Gitana Kaunienė