Jaunieji geologai

„KREIDUKAI“

Jaunųjų geologų būrelis „Kreidukai“ įkurtas 1994 m. pavasarį. Būrelio nariai aktyviai dalyvauja Respublikos jaunųjų geologų sąjūdžio gyvenime. Kiekvieną vasarą, gavę pakvietimą, noriai dalyvaujame šalies jaunųjų geologų ekspedicinėse stovyklose. Stovyklų darbą koordinuoja Lietuvos Jaunimo turizmo centras. Vaikų mokymu, gamtos tiriamuoju darbu, geologinių žinių suteikimu užsiima pakviesti dirbti su vaikais geologijos mokslų specialistai, gamtos mokslų daktarai.

Stovyklose jaunieji geologai eina į tiriamuosius žygius, kur praktiškai susipažįsta su geologiniais objektais, juos tyrinėja, aprašo. Moksleiviai  dalyvauja geologinių – ekologinių žinių konkursuose. Juose neblogai sekasi ir mūsų „Kreidukams“.

Stovyklose jaunieji geologai įdomiai praleidžia ir laisvalaikį. Kiekvienas būrelis pristato ar parodo šou programą.  Būrelyje dalyvauja daug šaunių vaikų. Juos viskas domina, jie visko nori. Tai tikri šaunuoliai.

Būrelį pradeda lankyti dar būdami pradinių klasių mokiniais. Jie, tiesiogine prasme, užauga tikrais gamtos mylėtojais, tikrais jaunaisiais geologais.

Aktyvi būrelio veikla, geologinių ir gamtinių eksponatų rinkimas paskatino įkurti mokykloje geologijos muziejų. Jis įkurtas 1996 m. lapkričio mėn. Muziejuje yra virš 1000 eksponatų. Tokios tematikos muziejų Lietuvoje yra tik 6. Mūsų muziejuje daug eksponatų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių pasaulio šalių: Australijos, JAV, Afrikos, Rusijos, Skandinavijos valstybių, Filipinų, iš daugelio vidurio ir pietų Europos šalių. Daug eksponatų iš vandenynų ir jūrų. Labai pradžiugino gauti įspūdingi lietuviški stalaktitai ir stalagmitas.

Norinčius pamatyti, prašome apsilankyti mūsų muziejuje, nes žinome, jog tokių eksponatų nėra kituose muziejuose.

Šiuo metu muziejuje yra skyriai:

  1. Fosilijos;
  2. Mineralai;
  3. Uolienos (magminės, metamorfinės, nuosėdinės, uolienos iš kitų kraštų);
  4. Gamtos išdaigos;
  5. Lietuvos naudingosios iškasenos. Sukurtas pusbrangių ir brangių mineralų bei praktiškai pritaikomų mineralų ir uolienų skyrius.

Užsiėmimų metu mokiniai  mokomi aiškiai reikšti mintis, tinkamai vartoti geologijos sąvokas ir vietovardžius, atlikus užduotis apmąstyti sėkmes ir nesėkmes, mokytis perskaityti įvairiuose šaltiniuose pateikiamą informaciją, kritiškai ją vertinti, pažinti gamtą.

Jaunieji geologai turi kuo užsiimti per visus mokslo metus. Būrelio veikla yra labai turininga: jei vasarą vykstame į stovyklas, tai kitu metų laiku muziejuje rengiame parodas, rašome projektus, dalyvaujame rajoniniuose bei respublikiniuose projektuose ir konkursuose. Norėdami kuo daugiau pažinti, ištyrinėti bei pamatyti, dažnai vykstame į ekskursijas, žygius.

Būrelio „Kreidukai“ veikla tęsiasi ir įvairių švenčių, susitikimų, vakaronių, parodų, integruotų pamokų, susitikimų su tėvais metu. Žinoma, su malonumu priimame ir ekskursijas ar pavienius asmenis.  Ypač laukiame tų lankytojų, kurie pradžiugina mus, atnešdami į muziejų naujų eksponatų ir taip prisideda prie  muziejaus ekspozicijos gausinimo.

 Būsime be galo laimingi, jei atsiliepsite į mūsų kvietimą – atvažiuokite, ateikite, aplankykite mūsų muziejų!

 Ekskursijas ir pavienius lankytojus visada priimame iš anksto susitarus dėl dienos ir laiko.

 Mus rasite Šakių r. Griškabūdžio gimnazijoje. Susitarti galima paskambinus į mokyklą tel.  8-345-41022  arba galite rašyti el. laišką senkiene@inbox.lt , tel.861536170

Būrelio „Kreidukai“ ir muziejaus vadovė Marija Senkienė