Struktūra ir kontaktai

ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJA
Kodas: 190820757
Adresas: Alyvų g. 4, Griškabūdis,
Šakių raj.
Direktorius
Arūnas Šalnaitis

Tel.: 8-345-41260
Direktoriaus pavaduotojas ūkinei veiklai
Vaidas Juška
Tel.: 8-667-58212
El. p.: Vaidas.Juska@griskabudziogimnazija.lt
Raštinės vedėja
Rita Venslovaitienė
Tel.: 8-667-58212
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolita Leščinskaitė

Tel: 8-667-58211
El. p. : ljolit@inbox.lt
Vyr. buhalterė
Nijolė Žukaitienė
Tel.: 8-345-41022
Direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui
Laura Juškienė

Tel.: 8-345-41332
El. p.:laurajuskiene4@gmail.com
Kasininkė-apskaitininkė,
IT specialistė
Laura Juškienė
Tel.: 8-345-41022
Visuomenės sveikatos specialistė
Loreta Zakarauskienė
Tel.: 8-610-47617
El.p. zakarauskiene@gmail.com