Gerb. tėveliai, buvę mokyklos moksleiviai ir visi, kurie norėtų paremti mūsų mokyklą

Mokyklos bendruomenė dėkoja visiems, pervedusiems iki 2 procentų pajamų mokesčio į Griškabūdžio vidurinės mokyklos labdaros ir paramos fondą. Jūsų lėšos bus panaudotos mokyklos mokinių mokslo ir papildomojo ugdymo reikmėms.

Nuoširdžiai dėkojame! Norime priminti, kad iki gegužės 3 dienos dar galite pravesti 2 procentus pajamų į Griškabūdžio vidurinės mokyklos labdaros ir paramos fondą. Kodas 174821411.
Informacija apie 2-jų procentų paramos pervedimo Labdaros fondui galimybes galite rasti internetiniame puslapyje: formos kodas FR0512 versija 02
Galite šią formą (FR 0512) užpildyti patys ir ją siųsti elektroniniu būdu.
Galite užpildę patys nunešti į bet kurią apskrities mokesčių inspekciją ir įmesti į tam tikslui skirtą dėžę.
Galite perduoti klasės auklėtojai ar nunešti mokyklos sekretorei (bus visi prašymai nunešti centralizuotai).
Prašymo formą galite gauti ir mokyklos raštinėje.

Griškabūdžio vidurinės mokyklos labdaros ir paramos fondo rekvizitai

Paramos gavėjo kodas 174821411
Paramos gavėjo pavadinimas Griškabūdžio vidurinės mokyklos labdaros ir paramos fondas
Adresas Alyvų g. 4, Griškabūdis, LT – 71295
Banko pavadinimas  
Banko kodas 73000
Atsiskaitinamoji sąskaita LT

Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba parsisiųsti iš čia: formos kodas FR0512 versija 02