Tėvų komitetas

Griškabūdžio gimnazijos tėvų komitetas

2021-2022 m.m.

Vardas, pavardė Atstovaujama klasė Pareigos komitete
Vaida Valaitienė 8 pirmininkė
Jurgita Naujokienė 4 pavaduotoja
Jolita Butkė 5 sekretorė
Ieva Bačėnienė 2  
Vaida Bartkuvienė 1  
Birutė Gurevičienė 3  
Jovita Juškaitienė 6
Aušrelė Grigienė 7
Jolanta Staneikienė I
Viktorija Mureikė II
Vida Bendoraitienė III
Rima Rūškienė IV