Mokytojai

GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS MOKYTOJAI

KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Audronė Zymonienė (anglų k.), Indrė Krukienė (anglų k.), Inga Ižganaitienė (rusų k., vokiečių k.), Lina Martūnienė (lietuvių k.), Jolanta Laurinaitienė (lietuvių k.), Ilona Šalnaitienė (vokiečių k.)

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Neringa Stravinskienė (biologija, gamta ir žmogus), Lina Laurinaitienė (fizika, žmogaus sauga), Alvydas Grinkevičius (informacinės technologijos), Ilona Tamulienė (matematika), Edita Kurienė (chemija), Rima Apanavičiūtė (matematika, informacinės technologijos)

SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Birutė Januševičienė (geografija), Virginija Puskunigienė (istorija, pilietiškumo pagrindai), Aušrelė Grigienė (istorija), Laima Olekienė (tikyba), Gitana Kaunienė (etika)

MENŲ, TECHNOLOGIJŲ IR KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Lina Endriukaitienė (dailė), Violeta Briaukienė (muzika), Romanas Laurinaitis (technologijos, ekonomika ir verslumas, kūno kultūra), Jūratė Šnipienė (technologijos), Arūnas Urbaitis (kūno kultūra)

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Lina Sinkevičienė, Eglė Sinkevičienė, Eglė Černauskienė, Oresta Naumavičienė.

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas