Gimnazijos taryba

Pirmininkė

Naida Sruoginienė

Nariai

Mokytojai

Birutė Januševičienė
Eglė Černauskienė
Romanas Laurinaitis
Jūratė Šnipienė
 

Tėvai

Gabija Šakočienė
Agnė Paškauskienė
Aušra Štrimaitienė
Jurgita Naujokienė
Jolanta Staneikienė

Mokiniai

Guoda Riauzaitė
Deividas Slavickas
Austėja Baubonytė
Miglė Marchertaitė
Ieva Juškaitytė