Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“

NR.09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Griškabūdžio gimnazijos projekto veiklų aprašymas

Griškabūdžio gimnazijai projekto veiklų įgyvendinimui skirta 59809,302 Eur., iš jų 29382 Eur. – 2020-2021 mokslo metams. 2021-2022 mokslo metams lėšos bus tikslinamos pagal 2020 m. rugsėjo 1 d. 5-8 klasių mokinių skaičių.

Pagal projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“ planą gimnazijoje bus organizuojamos konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems 1–4 ir 5–8 klasių mokiniams, tęstinė mokymų „Mokinių poreikių ir gebėjimų atpažinimo metodologija“ programa įgalins mokytojus įgytas žinias ir gebėjimus, susijusius su pamokos kokybės tobulinimu, taikyti  praktikoje, naudojant 3D spausdintuvą bus plačiai ugdomi 5–8 klasių mokinių programavimo, konstravimo, projektavimo gebėjimai, taikydami kolegialų grįžtamąjį ryšį visų dalykų ir pradinių klasių mokytojai ves ne mažiau nei 4 BDŠ (bandymo dirbti šiuolaikiškai) požymių turinčias stebimas pamokas per dvejus mokslo metus, gabumus ir talentus ugdant 5–8, I–IV klasių mokiniai bus skatinami dalyvauti olimpiadose ir konkursuose, bus įsigytos modernios skaitmeninės priemonės dalyko turiniui perteikti bei įtraukti mokinius į mokymąsi individualiai ir poromis. Tikimasi, kad visos suplanuotos veiklos pagerins mokinių pasiekimus.

Projekto viešinimo nuoroda – https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019-2022 m.