Darbo užmokestis

DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių:

2023m. GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS, PALUOBIŲ MOKYKLOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYMO SKYRIAUS IR VAIKŲ DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

2022m. GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS, PALUOBIŲ MOKYKLOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYMO SKYRIAUS IR VAIKŲ DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

2020-2021m. GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS, PALUOBIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO, ŽVIRGŽDAIČIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IR VAIKŲ DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS

2019 m. GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS, PALUOBIŲ MOKYKLOS  – DAUGIAFUNKCIO CENTRO IR VAIKŲ DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

Pareigos Darbuotojų
skaičius 2019m.
2019 m.  vidutinis      darbo
užmokestis,   €
 2019.09.01
vidutinis darbo užmokestis, €
Direktorius 1 neskelbiama neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1353 1439
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 10 1055 1381
Vyresn. mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 14 1044 1291
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) 2 neskelbiama 1195
Pagalbos mokiniui Specialistai (logopedas, spec. pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas) 5 926 977
Meninio ugdymo pedagogas 1 neskelbiama neskelbiama
Bibliotekininkas 2 823 neskelbiama
Pavaduotojas ūkio reikalams 1 neskelbiama neskelbiama
Raštinės vedėjas 1 neskelbiama neskelbiama
Buhalteris 1 neskelbiama neskelbiama
Kasininkas –apskaitininkas 1 neskelbiama neskelbiama
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės auklėtojas 4 760 926
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas 3 562 562
Pailgintos grupės auklėtojas 1 neskelbiama neskelbiama
IT specialistas 1 neskelbiama neskelbiama
Aptarnaujantis personalas (valytojas, aplinkos priežiūros darbininkas, darbininkas, kūrikas,virėjas, virtuvės darbininkas, sandėlininkas ) 29 511 555

2018 m. darbo užmokestis