Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 m.

Finansinės ataskaitos už 2019m.

2019 m. IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal 2019m. gruodžio 31d. duomenis

2019 m. III ketv.

2019 m. II ketv.

2019m. I ketv.