Lapkričio 16 d. minima tarptautinė tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. minima tarptautinė tolerancijos diena

KAS YRA TOLERANCIJA?

Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas,  pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.

KAM REIKALINGA TOLERANCIJA?

Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių grupių – jie skiriasi išorine išvaizda: odos, akių, plaukų  spalva, ir t.t. skiriamės ir savo mąstymu. Mes galime nemėgti kai kurių iš jų, ir, žinoma, kai kurie gali nemėgti ir mūsų. tačiau jei visi laikysimės taisyklės, kad skirtumai – ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ar įžeidinėjimui, kiekvienas galėsime jaustis saugiai.  Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad jie yra tau lygūs, kad jie – tokie patys žmonės, asmenybės, ir turi vienodas teises kaip ir tu. Toleruoti reiškia suvokti ir pripažinti, kad kitų ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis, žemesnis, menkesnis.

AR REIKIA TOLERUOTI VISKĄ? KUR YRA TOLERANCIJOS RIBOS?

iš esmės, tolerancija yra leidimas mums būti savimi ir gyventi taip, kaip norime. tačiau mūsų gyvenimo būdas, elgesys ir kalbos neturi pažeisti kito žmogaus teisių ir laisvių – pavyzdžiui, tyčiotis, ar kaip kitaip skriausti. ne visos nuomonės, ne visi žodžiai ar veiksmai gali patikti kitiems, tačiau jei tai išreiški kaip nuomonę, niekas negali tavęs nubausti vien dėl to, kad ją pasakei.

Tolerancija nėra beribė – ji baigiasi tada, kai pažeidžiamos kito žmogaus teisės ar užsiimama kitokia nusikalstama veikla.

Griškabūdžio gimnazijoje Tarptautinei tolerancijos dienai buvo skirta visa savaitė. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis – Miestas. Socialinė pedagogė Auksė ir kultūrinės veiklos organizatorė Vida su pradinių klasių mokiniais kalbėjo apie Toleranciją Žmogaus  Žmogui. Žiūrėjo ir aptarinėjo multiplikacinius filmukus, lipdė iš plastilino namus, kuriuos suprojektavo ir pastatė Tolerancijos Mieste – penktokų  sukurto plakato fone. Vyresnių klasių mokiniai su klasių vadovais  valandėlių metu taip pat prisilietė prie šios temos, – diskusijomis, žaidimais, improvizacijomis. 

Griškabūdžio vaikų darželis „Pumpurėlis“ taip pat paminėjo šią dieną kurdamas savo darželio Tolerancijos miestą.

Dar keletas nuotraukų čia…

Leave a comment