Mokslo metų pradžios šventė Griškabūdžio gimnazijoje

Mokslo metų pradžios šventė Griškabūdžio gimnazijoje

Tarsi rūkas ore dar sklando vasaros prisiminimai, dar norisi būti miške, prie jūros ar pas draugus, bet atostogos jau baigėsi. Ruduo ant slenksčio… Tad labas rytas, Rugsėji, labas rytas, varpeli…

Nuaidėjęs Rugsėjo 1-osios skambutis vėl sukvietė mokinius, jų tėvelius, mokytojus į Mokslo ir žinių šventę. Gimnazijos direktorius Arūnas Šalnaitis pasveikino bendruomenę, palinkėjo sėkmės, kantrybės, gražių akimirkų. Tradicinis Garbės ženklo apdovanojimas už ypatingą indėlį kuriant gimnazijos gerovę įteiktas direktoriaus pavaduotojai ikimokykliniam ugdymui Onai Rimaitienei. Taip pat gimnazijos direktorius įteikė padėkos raštus mokiniams ir mokytojams už jų laimėjimus rajono ir respublikiniuose konkursuose bei olimpiadose. Parapijos klebonas Vytautas Mazirskas pasveikino šventės dalyvius ir palinkėjo sėkmės. Vėliau bendruomenę sveikino pirmokėliai, XII laidos abiturientai. Ištarti sveikinimai, eilėraščiai, dainos sušildė visų šventės dalyvių širdis. Visiems buvo gera būti kartu po ilgų nesimatymo mėnesių. Kiekvienas apgalvojome savo norus, siekius naujoje kelionėje į pažinimo šalį. Tegul ta kelionė būna sėkminga, tegul nuskambėjęs Rugsėjo 1-osios varpelis pažadina atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą. Su Mokslo ir žinių švente!

Dar keletas nuotraukų čia…

Leave a comment